Opšti uslovi poslovanja za online naručivanje

Ovi Uslovi i odredbe se primenjuju kada naručite onlajn sa:
www.cafeveliki.com
„cafe&restaurant VELIKI“
Adresa: Nikole Pašića 24, Novi Sad 21000, Srbija
Javni telefon: +381 21 553420
Valuta menija: RSD

(u daljem tekstu „Restoran“ ili „Mi“ ) Ovi Uslovi i odredbe se primenjuju na vas kao klijenta za onlajn naručivanje (u daljem tekstu „vi“ ili „korisnik“ ili „klijent“)

PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE USLOVE I ODREDBE. AKO NE ŽELITE DA SE OBAVEZUJETE OVIM USLOVIMA I ODREDBAMA, NE TREBA DA PRISTUPATE I/ILI KORISTITE ONLINE PORUČIVANJE (U daljem tekstu „PRIJAVA ZA ONLINE NARUČIVANJE“). PRISTUP I/ILI KORIŠCENJE ONLINE NARUČIVANJA OD VAS KOJI BISTE SHVATALI DA PRIHVATATE OVE ODREDBE I USLOVE. U skladu sa važecim zakonskim propisima na snazi, možemo, po sopstvenom nahođenju, s vremena na vreme da izmenimo ili na drugi način izmenimo Uslove korišcenja. Preporučujemo vam da pažljivo pročitate, svaki put kada naručite onlajn, Uslove i odredbe jer oni mogu uticati na vaša prava.

Ovi Uslovi i odredbe opisuju opšte odredbe i uslove onlajn naručivanja između nas i Vas i različita prava i obaveze Strana.

Radi jasnoce, ovi Uslovi se primenjuju (takođe) u slučaju onlajn naručivanja putem aplikacije (u daljem tekstu „aplikacija za onlajn naručivanje“ ili „aplikacija“; aplikacije su aplikacija za onlajn naručivanje koju koristi Klijent da naruči različite proizvode i/ili usluge (u daljem tekstu „proizvodi“ i/ili „usluge“).

Aplikacija za onlajn naručivanje je u vlasništvu i kojom upravlja davalac licence ugovora o licenci u vezi sa korišcenjem aplikacije za naručivanje putem interneta.

Bez uticaja na opštost ovih Odredbi i uslova i radi jasnoce, takođe morate poštovati ugovor o licenci u vezi sa korišcenjem aplikacije da biste naručili onlajn.

Restoran ce učiniti sve što je potrebno da osigura da su informacije u vezi sa onlajn naručivanjem tačne i pouzdane. Međutim, ovo ne može biti nepogrešivo i ponekad može doci do grešaka. Trebalo bi da preduzmete odgovarajuce korake da proverite sve informacije u vezi sa onlajn naručivanjem pre nego što ih upotrebite. U maksimalnoj meri dozvoljenoj prema važecem zakonu, Restoran se odriče svake garancije ili zastupanja bilo koje vrste, bilo eksplicitne ili implicitne, u vezi sa bilo kojim pitanjem u vezi sa onlajn naručivanjem, uključujuci, bez ograničenja, dostupnost aplikacije za onlajn naručivanje. Restoran može s vremena na vreme da revidira informacije u vezi sa onlajn aplikacijom za naručivanje i/ili procesom i zadržava pravo da izvrši takve izmene bez ikakve obaveze obaveštavanja bivših, sadašnjih ili potencijalnih klijenata. Restoran ni u kom slučaju nece biti odgovoran za bilo kakvu indirektnu, specijalnu, slučajnu ili posledičnu štetu koja proističe iz bilo kakvog korišcenja informacija sadržanih ovde i/ili u vezi sa procesom onlajn naručivanja.

Naručivanjem putem interneta, potvrđujete i slažete se da korišcenje aplikacije za onlajn naručivanje i/ili procesa na sopstveni rizik iu maksimalnom obimu dozvoljenom u skladu sa važecim zakonom, ni pod kojim okolnostima, necemo biti odgovorni za bilo kakve direktne, indirektne, slučajne , posebne, posledične ili kaznene štete, gubitke, troškove ili izdatke niti za bilo kakav gubitak profita koji je rezultat korišcenja ili nemogucnosti korišcenja ovog onlajn naručivanja i/ili bilo koje aplikacije i/ili materijala na bilo kom sajtu koji je povezan sa ovim onlajn naručivanje aplikacije (uključujuci, ali ne ograničavajuci se na bilo koje viruse ili bilo koje druge greške ili nedostatke ili kvarove u prenosu računara ili mrežnoj komunikaciji) čak i ako smo obavešteni o mogucnosti takve štete. Pored toga, mi ne možemo prihvatiti nikakvu odgovornost u vezi sa bilo kakvim promenama u sadržaju aplikacije za onlajn naručivanje i/ili procesa od strane neovlašcenih trecih lica. Sve izričite ili implicirane garancije ili izjave su isključene u maksimalnoj meri dozvoljenoj prema važecem zakonu.

Placanje ce se vršiti preko nezavisnih pružalaca usluga. Detalji placanja ce biti dati na kraju kupovine. Korisnik prihvata da se transakcije obavljaju preko nezavisnih pružalaca usluga van razumne kontrole Kompanije i da se izvršavaju i kontrolišu u skladu sa uslovima i odredbama takvih pružalaca usluga. Imajuci u vidu gore navedeno, Kompanija nije odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu bilo koje vrste koja je rezultat radnji ili propusta od strane takvih nezavisnih pružalaca usluga.

Korisnik izjavljuje i garantuje da je u potpunosti ovlašcen i da ima zakonsko pravo da koristi debitne kartice ili druge načine placanja koji se koriste u vezi sa kupovinom Usluga i proizvoda. Da bi se izvršila uplata, u nekim slučajevima je potrebno proveriti podatke pre konačne potvrde ili završetka transakcije.

Aplikacija i/ili proces za naručivanje na mreži mogu uključivati sadržaj, informacije ili veze ka trecim stranama ili sajtovima trecih strana. Restoran nije odgovoran za sadržaj bilo kog takvog sajta, niti za sadržaj reklama ili sponzorstava trece strane, niti za njihovu usklađenost sa bilo kojim propisima. Linkovima se može pristupiti na sopstveni rizik korisnika i Restoran ne daje nikakve izjave ili garancije o sadržaju, potpunosti ili tačnosti ovih linkova ili sajtova koji su povezani sa ovom online aplikacijom za naručivanje. Saglasni ste da cete smatrati bezopasnim i osloboditi Restoran bilo kakve odgovornosti koja proističe iz vašeg korišcenja informacija od trece strane ili vašeg korišcenja bilo koje veb stranice trece strane. Osim što je drugačije izričito navedeno, sve informacije u vezi sa aplikacijom za online naručivanje (uključujuci bez ograničenja slike, dugmad i tekst) su vlasništvo i/ili dostupne uz dozvolu davaoca licence ugovora o licenci u vezi sa korišcenjem aplikacije u cilju da naruči na mreži i ima prava korišcenja nad njima i ne sme se kopirati, distribuirati, reprodukovati ili prenositi u bilo kom obliku ili na bilo koji način, elektronski, mehanički, fotokopiranjem, snimanjem ili na drugi način, bez prethodne pismene dozvole.

Sadržaj koji se odnosi na određene proizvode (npr. prehrambeni artikli), raspored i izgled teksta aplikacije i/ili procesa onlajn naručivanja, žigovi i bilo koji drugi sadržaj su vlasnički i zašticeni su u skladu sa zakonskim propisima na snazi i ne mogu se koristiti na bilo koji način bez izričite pismene dozvole Restorana. Klijent ne dobija nikakvu licencu ili pravo u vezi sa informacijama u vezi sa onlajn naručivanjem i/ili aplikacijom. Ako odlučite da naručite onlajn koristeci aplikaciju za naručivanje na mreži, od vas ce se možda tražiti da navedete pune kontakt podatke i/ili da kreirate nalog i možda cete morati da prihvatite kolačice. Morate čuvati svoje podatke poverljivim i ne smete ih otkriti nikome. Restoran zadržava pravo da obustavi korišcenje aplikacije i/ili procesa za naručivanje na mreži ako prekršite Uslove i odredbe.

Potvrđujete i saglasni ste da se sve porudžbine tretiraju kao izričita namera da se nominovani proizvodi i/ili usluge kupe po dogovorenim onlajn cenama i mi ovo tretiramo kao obavezujucu ponudu od vas za kupovinu takvih proizvoda i usluga. Sve varijacije moraju biti u pisanoj formi, inače nece biti obavezujuce ni za jednu stranu.

Prihvatanje bilo koje porudžbine za bilo koji od proizvoda i/ili usluga je na potpuno diskreciono pravo Restorana. Naše prihvatanje porudžbine može se desiti kada dobijete poruku na ekranu i/ili obaveštenje e-poštom i/ili SMS, koji potvrđuje vašu porudžbinu.

Restoran zadržava pravo da odbije bilo koju uslugu, ukine vaš pristup aplikaciji za onlajn naručivanje i/ili procesuira, ukloni ili izmeni bilo koji sadržaj ili prihvati vašu porudžbinu/e po sopstvenom nahođenju i bez prethodnog obaveštenja. Aplikaciju za naručivanje restorana na mreži smeju da koriste samo osobe starije od osamnaest (18) godina ili minimalne zakonske starosne dobi kako je dozvoljeno zakonom ili na drugi način pod nadzorom odrasle osobe ili staratelja. Svi proizvodi i/ili usluge koje se pružaju putem aplikacije za naručivanje na mreži rade se na osnovu „kao što je“ i „ako je dostupno“, a Restoran izričito isključuje bilo kakve garancije, uslove, izjave ili druge uslove u vezi sa onlajn naručivanjem ili sadržajem ili proizvoda prikazanih na njemu, bilo izričitog ili implicitnog, osim ako je izričito navedeno suprotno.

Slike proizvoda su samo za prezentaciju. Naručeni proizvodi mogu imati razlike (npr. boja, oblik, itd.) u odnosu na fotografije koje postoje na sajtu. Restoran ni na koji način ne snosi odgovornost ako opis proizvoda nije potpun.

Nalozi za isporuku takođe podležu: I) Vašoj adresi koja spada u definisano područje isporuke restorana; I I) Dostupnost restorana koji je na mreži za prihvatanje onlajn porudžbina; III) Vaša porudžbina može biti predmet minimalnog iznosa po porudžbini; Možete platiti bilo kojim od metoda navedenih na našem ekranu za placanje. Uverite se da ako je vaša porudžbina poslata pomocu kreditne ili debitne kartice, kartica važi na datum slanja porudžbine. Restoran ne može vratiti novac za porudžbine placene putem interneta. Kontaktirajte nas direktno da rešite bilo koji spor oko placanja ili zahtev za povracaj sredstava.

Možda cete biti automatski preusmereni na onlajn unos koji se odnosi na lokaciju vašeg restorana u blizini. Imajte na umu da se cene, ograničenja minimalne potrošnje i ograničenja maksimalne potrošnje novca razlikuju od lokacije do lokacije. Pored toga, ako naručite onlajn, naplacena cena može da se razlikuje od cene za Proizvode da su naručeni u prodavnici ili telefonom.

Jednom postavljena onlajn porudžbina ne može se izmeniti ili otkazati ni preko veb stranice ni van mreže pozivanjem restorana. U svakom slučaju, ako želite da otkažete ili se žalite na svoju porudžbinu, pozovite lokalnu uslugu restorana, čiji detalji ce biti uključeni u potvrdni e-mail koji vam je poslat nakon slanja porudžbine i videcemo kako vam možemo pomoci.

Nastojacemo da vam obezbedimo naručene proizvode što je moguce bliže vašem traženom vremenu isporuke/preuzimanja, ali ne možemo garantovati vreme isporuke u svim slučajevima. Na vreme isporuke može uticati loše vreme ili saobracajni uslovi. Ovo je da bi se osigurala bezbednost naših vozača. Usluga dostave može biti privremeno nedostupna u odabranim oblastima zbog lošeg vremena ili nepredviđenih okolnosti. Klijent je saglasan da prihvati isporuku Proizvoda u dogovoreno vreme i mesto isporuke. Ako ste odabrali da se proizvodi isporuče, restoran ce isporučiti porudžbinu do glavnog ulaza na adresu za dostavu, ali sve isporuke na adresu za dostavu bice izvršene samo ako ste vozač i vi pristali na to. Ako niste prisutni da preuzmete robu na adresi navedenoj u vašoj narudžbini, tada vam necemo vratiti cenu za vašu porudžbinu i naplaticemo vam pun iznos vaše porudžbine.

Rizik u proizvodima prelazi na Klijenta prilikom isporuke. Bilo koji softverski servis/softver se koristi i/ili preuzima na sopstveni rizik. Ako sumnjate u prikladnost softverske usluge/softvera za korišcenje i/ili preuzimanje za vaš računar, preporučuje se da dobijete savet stručnjaka pre upotrebe i/ili preuzimanja.

Vi ste odgovorni za održavanje poverljivosti vaših ličnih podataka, lozinke i podataka o placanju. Saglasni ste da prihvatate punu odgovornost za sve svoje aktivnosti u vezi sa onlajn naručivanjem (prijavom).

Ne možete ustupiti, dati podlicencu ili na drugi način preneti bilo koje od svojih prava prema ovim uslovima i odredbama. U slučaju da bilo koja odredba ovog sporazuma bude i/ili postane nevažeca, nezakonita, nevažeca ili neprimenljiva, to nece uticati na valjanost ili primenljivost drugih ugovornih klauzula, koje ce i dalje biti na snazi i proizvoditi pravno dejstvo kao da ništava, nezakonita, nevažeca ili neprimenljiva klauzula nije bila deo ovog sporazuma.

Ovi Uslovi i odredbe ne utiču na vaša zakonska prava.

Trgovačke marke restorana, kao i srodne robne marke drugih i srodna vlasnička imovina su zašticeni od kopiranja i simulacije prema nacionalnim i međunarodnim zakonima i ne smeju se reprodukovati ili kopirati bez izričite pismene dozvole restorana.

U najvecoj meri dozvoljenoj zakonom, Restoran isključuje svu odgovornost koja proističe iz njegove isporuke Proizvoda, a posebno nece biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu, koja nastaje direktno ili indirektno iz ili u vezi sa kašnjenjem nakon procenjene isporuke ili pokupi vreme; sve okolnosti nad kojima Restoran nije imao kontrolu nad posledicama i koje Restoran nije mogao da izbegne primenom razumne pažnje, ili bilo koji indirektni ili nepredvidivi gubitak koji je pretrpeo ili pretrpeo Klijent ili drugi. U svakom slučaju, odgovornost restorana prema Klijentu nece biti veca od ukupne cene naplacene za relevantne proizvode/i ili usluge.

Ovi uslovi i odredbe ce biti vođeni i tumačeni u skladu sa zakonima zemlje u kojoj je sedište restorana, a restoran i sve sporove koji proizađu iz ili u vezi sa njima rešavaju nadležni sudovi iz sedišta restorana, isključujuci mogucnost pozivanja na sukob zakona.

Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).

Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Zaštita privatnosti korisnika

„U ime cafe VELIKI obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni cafe VELIKI odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.“

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Tajnost Vaših podataka je zaštićena i osigurana upotrebom SSL enkripcije. Stranice za naplatu putem interneta osigurane su korištenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 128-bitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi spriječavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihovog prenosa. Time je omogućen siguran prenos informacija, te onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije izmedju korisnikovog racunara/telefona i sistema Payment Gateway-a, i obratno. AllSecure doo Beograd je sertifikovan prema PCI DSS Level 1 sigurnosnom standardu propisanom Visa i MasterCard pravilima. Trgovac ne cuva brojeve kreditnih kartica na svojoj strani i brojevi nisu dostupni neovlaštenim osobama. Svi naši poslodavci i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Izjava o PDV

PDV uračunat u cenu i nema skrivenih troškova.

Dostava robe i eventualna ograničenja

Dostava se vrši na teritoriji Novog Sada u zonama dostave označenim na mapi. Dostavu radimo u saradnji sa kurirskom službom „321“ (Novi Sad) i ova usluga se dodatno naplaćuje. Cene usluga dostave u Novom Sadu su istaknute prilikom odabira adrese. Ukoliko adresa isporuke nije u zonama dostave molimo Vas da nas kontaktirate radi provere mogućnosti i cene dostave. Porudžbina je uspešno izvršena kada Vas kontaktiramo i potvrdimo porudžbinu i vreme dostave.

Eventualni problemi prilikom dostave: Ako se desi da nismo u mogućnosti da izvršimo dostavu jer na adresi u dogovoreno vreme nema nikog ko bi mogao da preuzme poručenu robu, roba će biti vraćena u naš restoran, Vaš račun će biti zadužen za pun iznos porudžbine i dostave. Porudžbina će se smatrati realizovanom.

PLAĆANJA

Prilikom plaćanja korišćenjem platnih kartica Visa, MasterCard, Maestro i ,Amex.,Korisnik plaća obračunati iznos, dok troškove transakcije (bankarska provizija) snosi VELIKI. Prilikom plaćanja u gotovini, sve troškove (hrane i usluge dostave) snosi korisnik i plaća dostavljaču restorana (našeg poslovnog partnera). Prilikom plaćanja iz kompanijskog kredita, sve troškove (hrane i usluge dostave) snosi kompanija korisnika.
Cafe -restoran „VELIKI“ nije odgovoran u slučaju da korisnik ne primi blagovremeno email obaveštenje ili račun (usled kvara na račinarskoj mreži korisnika). Ukoliko dođe do vanrednih okolnosti, koje u potpunosti onemogućuju isporuku, o tome ćete biti obavešteni putem informacija za kontakt koje ste nam dali prilikom poručivanja proizvoda.

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje proizvoda na našoj internet prodavnici je moguće izvršiti na jedan od sledećih načina:

1. Platnim karticama – VISA, Maestro ili MasterCard koje podržavaju plaćanje preko Interneta. Plaćanje karticama je realizovano u saradnji sa AllSecure doo i Banka Intesa i obavlja se na bezbedan i sertifikovan način preko AllSecure Paymet Gateway-a, jednostavnim unosom podataka sa platne kartice.

Nakon što se unesu podaci o kartici i potvrdi plaćanje, banka autorizuje transakciju i time je porudžbina odobrena i ulazi u dalji proces pripreme za isporuku. Iznos će biti rezervisan na vašoj kartici (računu) i neće Vam biti raspoloživ za drugu namenu.

Transkacija će biti kompletirana i iznos skinut sa vašeg računa tek kada su proizvodi pripremljeni za transport i predati kurirskoj službi. U slučaju da se plaćanje ne kompletira, odnosno iznos se ne skine sa računa do isteka 14 dana od prihvatanja Vaše porudžbine, ta porudžbenica će biti otkazana i izbrisana. Nakon isteka roka od 14 dana , novac rezervisane na Vašem računu se oslobadjaju i biće Vam ponovo na raspolaganju. Nakon toga možete ponoviti istu ili novu porudžbinu, i izvršiti plaćanje vezano za njih.

Proverite kod banke koja je karticu izdala da li Vaša kartica podržava plaćanje preko Interneta.

2. Plaćanje prilikom preuzimanja –  ukoliko izaberete ovaj metod plaćanja prilikom kreiranja pordžbine na sajtu, kompletan iznos (dostava + cena proizvoda) plaćate dostavljaču prilikom preuzimanja porudžbine na željenoj adresi.

REKLAMACIJE I PRAVO NA RASKID UGOVORA O KUPOVINI

Cafe-retoran „VELIKI“ ima zakonsku odgovornosti zbog nesaobraznosti robe ili usluge ugovoru. Ukoliko isporučena hrana nije u skladu sa naručenom, korisnik ima pravo na reklamaciju. U takvim slučajevima, odmah pozovite telefonom naš korisni kičservis kako bismo utvrdili grešku.
Ukoliko hrana nije u skladu sa opisom na sajtu i ako usluga restorana nije na prihvatljivom nivou zahtevaćemo od restorana da Vam vrati novac ili ponovo isporuči ono što ste tražili. „VELIKI“ nije odgovoran za eventualne greške u jelovnicima jer jelovnike dostavljaju sami restorani.
Ukoliko je plaćanje obavljeno korišćenjem platnih kartica Visa, MasterCard, Maestro i ,Amex -korisnik u zahtevu za reklamaciju obavezno navodi i podatke iz potvrde o uspešno obavljenom plaćanju (TRANSACTION_ID).
Korisniku koji je plaćanje izvršio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, VELIKI se obavezuje da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro,Amex metoda plaćanja, što zna i da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava
na račun korisnika kartice.